January 17, 18
Judo and Jujitsu Seminar
St.Albans, W Va
 
 

 
 
June 20, 21
Tai Chi and Kung Fu Seminars
Kalamazoo, MI
 
 

 
 
June 26, 27, 28
USA Martial Arts Training Camp
St.Albans, W Va
 
 

 
 
October 2, 3
Masters Symposium and Isshinryu Championships
Avon, OH